2015-03-27 17:27

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2009 στον Αλέξανδρο Λευκάδας ο «σύλλογος φίλων Αλεξάνδρου» έχοντας ως επωνυμία την ομηρική λέξη «Φηγός».

Οι σκοποί του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

  • Η διατήρηση και η προστασία της ιδιάζουσας φυσιογνωμίας και του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισμών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» – «ΚΟΛΥΒΑΤΑ» – «ΚΙΑΦΑ».
  • Η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών αυτών.
  • Η προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου στο οποίο είναι ενταγμένοι οι ανωτέρω οικισμοί.
  • Η ανάδειξη του πολιτισμού της γνησιότητας, της αυθεντικότητας, της ολιγάρκειας και της βιωσιμότητας που αποπνέουν οι εγκαταλειμένοι οικισμοί του Αλέξανδρου καθώς και η προσπάθεια για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων για την ποιότητα ζωής των προσώπων που κατοικούν ή διαμένουν στη περιοχή αυτή.

Στις προθέσεις επίσης του συλλόγου είναι να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να συνεργάζεται με κάθε θεσμικό όργανο, φορέα, σύλλογο ή μεμονωμένο πολίτη με στόχο μια αξιοβίωτη ανάπτυξη για το νησί , μια ανάπτυξη δηλαδή που θα στηρίζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό , την παράδοση και την ομόρφια του τόπου και παράλληλα θα σέβεται το περιβάλλον, το τοπίο και τους πολύτιμους για την ζωή φυσικούς πόρους, θα μεριμνά για την ανάδειξη της ομορφιάς , της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας του και κυρίως θα σέβεται και θα υπολογίζει της επόμενες γενιές που θα κατοικήσουν σαυτόν.

Επαφή

administrator Αλέξανδρος
31080
Λευκάδα
2645041624, 6944355826 Νίκος Κονδυλάτος
2645071038, 6941411327 Ζώης Μανωλίτσης
info@fhgos.com